Luftfilter av återvunna biobaserade material – BioReFil

Efter det avslutade första steget, där vi tillsammans med Rise kunde bevisa att det går tillverka ett hållbart filter byggt på restprodukter, så har vi nu gått in i steg 2. Ett nytt projekt där vi ska förfina och skala upp tillverkningen av biobaserade filter.

Det är tillsammans med Rise, MoRe Research, ShareTex och Oppigårds som vi nu är i nästa fas för att få till en färdig produkt redo för produktion.

Här går det att läsa mer om projektet:
Luftfilter av återvunna biobaserade material – BioReFil | RISE
Steg 2 – Filter av biobaserade material – BioReFil | Vinnova

Biorefil 6.jpg
Luftfilter av återvunna biobaserade material – BioReFil 2

Rulla till toppen