Biomassa till ett multifunktionellt luftfilter

Tillsammans med Rise så har vi under året avslutat ett projekt där vi tittat på möjligheterna med ett nytt hållbart filter byggt på restprodukter. Slutsatsen blev lyckad och vi har kunnat bevisa att det är möjligt. Så möjligt att vi nu tar det vidare ett steg tillsammans med Rise.

”Konceptmässigt visade vi att det är möjligt att använda restprodukter och kombinera med specialbeläggningen från Racoon kan man göra en ny hållbar produkt som kan sticka ut bland konkurrenterna som ett högvärdigt, multifunktionellt filter. Det slutliga målet, som sträcker sig utanför detta projekts räckvidd, är att etablera hållbara biobaserade luftfilter som inte bara kan användas i tuffa miljöer (gruvor) utan även i hem och offentliga anläggningar. Sådana produkter finns inte idag och vi tror att detta skulle vara mycket attraktiv på marknaden.”

Läs mer här:  https://www.vinnova.se/p/uppgradering-biomassa-till-ett-multifunktionellt-luftfilter/

Rulla till toppen