Flismaskin med luftfilter

Nu finns våra filter även till Albach flismaskiner

Efter att Per Carlsson, återförsäljare av Albach flismaskiner i Sverige, kontaktat oss i hopp om att förbättra arbetsmiljön för förare av flismaskiner, så kan vi nu leverera ett filter som ser till att du kan arbeta trygg och säker i denna ogynnsamma arbetsmiljö.

Förare av flismaskiner blir hårt ansatt av både farliga partiklar och gaser i form av till exempel mögel, svampsporer och i värsta fall legionella. Ämnen som är direkt lungnedsättande.

Tack vare att förarna uppmärksammat arbetsmiljöproblemen inom branschen så finns numera en lösning på problemen. Per rekommenderar alla som jobbar med flisning att använda sig av Racoons hyttfilter. Genom Pers företag, Sunnerby jord och skog AB kan du nu få tag i Racoons filter till Albach flismaskiner. Per, som testat ut våra filter tillsammans med brukare av maskiner menar att skillnaden mot originalfiltret som maskinerna levereras med är stor.

– Skillnaden i hyttmiljö mellan Racoon kontra originalfiltret är enormt stor. De som fått testa Racoons filter har sagt att de känner en betydande förbättring av hyttluften med Racoons filter.

Sunnerby jord och skog AB/Albach: www.albach.se

Rulla till toppen

Racoon Miljöfilter AB utvecklar ett hållbart miljöfilter!