En krona per sålt filter till Lungcancerföreningen

Under december månad skänker vi en krona per sålt filter till Lungcancerföreningen för deras arbete med att stötta och hjälpa alla som på något sätt drabbats av lungcancer.

Att skydda människors lungor från farliga ämnen som Asbest, Radon eller luftföroreningar som till exempel bilavgaser, som kan öka risken för lungcancer, är något vi jobbar med dagligen. Men att hjälpa och stötta de cirka 3 000 personer som årligen drabbas av lungcancer är minst lika viktigt. Här gör Lungcancerföreningen en viktig insats, en insats vi vill bidra till.

Från www.lungcancerforeningen.se
”Lungcancerföreningen är till för alla som på något sätt drabbats av lungcancer. Många av våra medlemmar är själva sjuka. Men även anhöriga, sjukvårdspersonal och andra grupper finns representerade i föreningen.”

Rulla till toppen