Sanering Norge

Stor artikel om vår rening av kvicksilver i Norge

När AF Decom skulle sanera en kvicksilverdeponi på norska Herøya behövdes kvicksilverfilter till grävmaskinshytterna för att skydda förarnas arbetsmiljö. Racoon miljöfilter åtog sig utmaningen och löste problemet.

Den 2 500 kvadratmeter stora deponin bestod av rivningsmassor, betong­rester och avfallsmassor och var förorenad med åtta ton kvicksilver från bland annat en klorfabrik. I samband med ett ägarskifte fick AF Decom uppdraget att öppna deponin och tömma den på innehåll. Läs hela artikeln här.

Rulla till toppen

Racoon Miljöfilter AB utvecklar ett hållbart miljöfilter!