Luftfilter

Med våra luftfilter är du garanterad att rena bort de mikroskopiskt skadliga partiklar och gaser som kan förekomma i din omgivning. Varje filter vi tillverkar och dess egenskaper skräddarsys till att fungera i just den miljön och i den maskin eller verksamhet som du befinner dig i.

Två varianter av färdiga filter monterade i ram.

Våra luftfilter finns i en mängd olika storlekar. De kan skräddarsys till ditt ändamål.

Våra luftfilter är baserade på en patenterad konstruktion som är ett resultat av åtskilliga år av forskning och utveckling i nära samarbete med forskare samt miljöexperter. I dag tillverkar vi luftfilter i flera olika storlekar och dimensioner, allt för det enkelt ska gå anpassa våra filter till den maskin eller utrustning du vill utrusta. Med våra filter kan du vara säker på att filtrera bort de partiklar och gaser du vill bli av med.

Filterelementen är uppbygga av flera lager foam, vilket förser filtret med ett högeffektivt skydd. Med en kombinationen av tid, tryck och värme kan vi ge filtermaterialet olika egenskaper. På så sätt kan vi komma åt de partiklar och gaser som du vill filtrera bort från din miljö.

Med våra filter kan du ta både partiklar och gaser i ett och samma filterelement. Det är vi ensamma om i världen att kunna erbjuda. För installation i en maskin blir detta både enklare och mer ekonomiskt i förhållande till konkurrerande filtertillverkare, där stora applikationer behöver byggas på för att vara i närheten av vår reningsgrad. Vi använder oss i första hand alltid av maskinens eget ventilationssystem.

Förekommer det kyla, värme eller fukt i din omgivning där du vistas? Då har du inte något annat val än att använda dig av Racoons filter. Konkurrerande tillverkare kan i vissa fall visa upp liknande reningsgrad i labbmiljö, under kontrollerade förhållanden. Vad som gör våra filter så speciella är att de fungerar ypperligt även i riktiga miljöer, i verkligheten där du vistas, långt ifrån kontrollerade miljöer. Det har vi bevisat flera gånger om.

 

Våra luftfilters unika egenskaper:


Hög reningsgrad:

 • EN779 (Alltid minimum F9 i våra filter).
 • EN1822 (Hepa) med 95-99,5 % reningsgrad (andra kända filtertyper klarar normalt 70 %).

Gaskrav:

 • EN149 (P1-P3). Tar gas av sporämnen, organismer och bakterier.

Högt fuktighetsmotstånd:

 • Filtermaterialet stöter ifrån sig fukt.

Motståndskraftigt mot kyla:

 • Vårt filter är utvecklat för att möta NATOs krav på kyla ner till -50 grader.

Brandsäkert:

 • Söker du ett brandsäkert filter? Inga problem. Vi tillverkar filter som kan möta kravet ULH 94HF, FMV22302 eller Far Part 25 standard.

Vibrationssäkert:

 • Våra filter är designade att kunna motstå kraftiga vibrationer utan att ta skada (test FMV). Möter NATO:s krav på tryck- och explosionsgrad upp till 9G.

Du hittar våra luftfilter i en mängd olika maskiner och användningsområden. Bland annat:

 • Lastbilar
 • Minröjare
 • Skogsmaskiner
 • Skördare
 • Skotare
 • Ventilationsrum
 • Grävmaskiner ovan och under jord
 • Personbilar
 • Brandklassade rum
 • Skyddsrum

Crystal Cleantech logotypCrystal Cleantech är en filterteknik som vi på Racoon Miljöfilter AB tagit fram och använder oss av när vissa speciella partiklar, gaser, sporer och bakterier ska fångas upp. Det innebär att filterelementet har getts en specifik egenskap som vi applicerar under tillverkningsprocessen.

Söker du broschyrer, manualer och dokument? Visa material