Givare – elektronisk övervakning av luftflödet

Det kan vara skönt att ha någon som hjälper och säger till när filtret behöver bytas. Med vår givare, Indikator modell PI, får du just den välbehövliga hjälpen, så att du enkelt kan hålla redan på när luftfiltret behöver bytas ut. 

En elektronisk givare från Racoon Miljöfilter AB

En elektronisk givare från Racoon Miljöfilter AB

Vår givare kalibreras mot våra filter och din maskin för att mäta luftflöden i ditt filtersystemet. När luftfiltret börjar nå sin maxförmåga ger givaren en indikation på att filtret bör bytas ut. Med en elektronisk övervakning blir det enkelt att planera för service och filterbyte.

PI filterindikator kräver inga dyra ändringar eller installationer och passar både vid nyinstallation eller för montering i redan befintliga system. Enheten monteras enkelt i anslutning till filtret och övervakningen startar per automatik efter att enheten anslutits och ventilationen är i drift.

Dokument:


Indikator PI.pdf

Monteringsanvisningar indikator PI.pdf

Söker du broschyrer, manualer och dokument? Visa material