Våra filter och produkter

Vare sig det handlar om att rena luften i din maskin, till exempel i en grävmaskin, traktor eller skogsmaskin, till att rena luften i ett rum, så kan du lita på att våra produkter löser det. Vi renar luften du andas. 

Dagligen andas vi in luft som innehåller en varierande föroreningsgrad av partiklar. Det kan till exempel vara sporer eller bakterier för att nämna två. När du drar in luft finns det en risk att även de minsta dammpartiklarna sätter sig i dina lungor och försvårar syre-upptagningen för kroppen. Detta kan leda till infektioner och minskad lungkapacitet.

Vi tillverkar de luftfilter och tillbehör du behöver för att rena din luft. Våra luftfilter tillverkas på ett sätt som är unikt i världen och hjärtat i vår verksamhet. Tack vare tillverkningsprocessen, där vi tillför en speciell, egenutvecklad tillsats och använder oss av mikrovågor, så renar vi inte bara bort de minsta partiklarna, utan även de farliga gaserna.

Vi har även tagit fram en unik lösning för att rena vatten, under namnet SwedisH2O som du också kan läsa om. Här kan du läsa mer om alla produkter och de tjänster vi bistår med.

Luftfilter – Med våra luftfilter andas du garanterat ren luft


Givare – Vår indikator, modell PI, meddelar när du behöver byta filter


Aggregat – Om du behöver skapa ett högre luftflöde


Ventilation – Vill du rena en byggnad eller rum? Vi hjälper dig


Luftrenare – Rena rummet snabbt och enkelt med vår portabla luftrenare


Vattenrening – Vi kan även rena svårt smutsigt vatten


Dokument – Nedladdningsbart material om företaget, produkter med mera


Beställ av oss – Köp någon av våra produkter


Behöver du hjälp? – Har du en fråga? Kika här

Söker du broschyrer, manualer och dokument? Visa material