Policy

Kvalitetspolicy

Företaget och företagsledningen skall tillgodose att företagets produkter håller de krav på kvalitet och miljö som våra kunder ställer.

Vi arbetar ständigt med att förbättra både våra produkter och vårt ledningssystem tillsammans med kunder samt underleverantörer. Vårt miljöarbete är en viktig ledstjärna för vår kvalitetsutveckling.

Miljöpolicy

Racoon Miljöfilter tillverkar filterelement med syfte att minimera skador på miljön och människan. Vår policy är grundad på våra värderingar med fokus på kunder, hållbarhet och enkelhet. Miljö är en viktig del där av informerar och arbetar vi för miljömedvetenhet i det dagliga arbetet. Vi utgår alltid ifrån gällande lagar och brinner för att ständigt förbättra våra produkter och vår kvalitet. Racoon strävar mot ett grönt varumärke.

 

Söker du broschyrer, manualer och dokument? Visa material