Vår filterteknik

Läs mo vår filterteknik

Genom tid, tryck och värme under tillverkningsprocessen, kan vi se till att våra luftfilter tar bort de partiklar och gaser din arbetsmiljö kräver.

maskin close up 700x394 1

Våra luftfilter

Med en kombination av tid, tryck och värme kan vi bestämma vilka egenskaper vårt filtermaterial ska ha. Behandlingen går till så att en viss mängd receiver tillförs materialet som sedan utsätts för en värmebehandling genom mikrovågor. När det sker bilder receivern en klibbig hinna i filtermaterialets celler, vilket ökar cellernas upptagningsförmåga av farliga partiklar.

Att utnyttja mikrovågor vid filtertillverkning är något som Racoon tagit fram i samarbete med forskare och miljöexperter under flera år, och något vi är ensamma om att använda oss av.

Racoon Miljöfilter AB är certifierade för tillverkning och försäljning av filterapplikationer.

Crystal Cleantech är en filterteknik som vi på Racoon Miljöfilter AB tagit fram och använder oss av när vissa speciella partiklar, gaser, sporer och bakterier ska fångas upp. Det innebär att filterelementet har getts en specifik egenskap som vi applicerar under tillverkningsprocessen.

Rulla till toppen

Racoon Miljöfilter AB utvecklar ett hållbart miljöfilter!