miljöpolicy

Miljöpolicy

Racoon Miljöfilter tillverkar filterelement med syfte att minimera skador på miljön och människan. Vår policy är grundad på våra värderingar med fokus på kunder, hållbarhet och enkelhet. Miljö är en viktig del där av informerar och arbetar vi för miljömedvetenhet i det dagliga arbetet. Vi utgår alltid ifrån gällande lagar och brinner för att ständigt förbättra våra produkter och vår kvalitet. Racoon strävar mot ett grönt varumärke.

Racoon Miljöfilter AB är certifierade för tillverkning och försäljning av filterapplikationer enligt ISO14001 och ISO9001:2015.

Kvalitetspolicy

Företaget och företagsledningen skall tillgodose att företagets produkter håller de krav på kvalitet och miljö som våra kunder ställer.

Vi arbetar ständigt med att förbättra både våra produkter och vårt ledningssystem tillsammans med kunder samt underleverantörer. Vårt miljöarbete är en viktig ledstjärna för vår kvalitetsutveckling

Rulla till toppen

Racoon Miljöfilter AB utvecklar ett hållbart miljöfilter!