Luftfilter

Rensa bort skadliga partiklar och gaser

Med våra luftfilter renar du effektivt bort mikroskopiskt små skadliga partiklar och gaser som kan förekomma i din omgivning. Varje filter vi tillverkar skräddarsys med egenskaper som är anpassade för att fungera optimalt i den specifika miljön och i den maskin eller verksamhet där det används.

Filter med ram 700x394 1

Våra luftfilter

Våra luftfilter är baserade på en patenterad konstruktion som är ett resultat av åtskilliga år av forskning och utveckling i nära samarbete med forskare samt miljöexperter. I dag tillverkar vi luftfilter i flera olika storlekar och dimensioner, allt för det enkelt ska gå anpassa våra filter till den maskin eller utrustning du vill utrusta. Med våra filter kan du vara säker på att filtrera bort de partiklar och gaser du vill bli av med.

Filterelementen är uppbyggda av flera lager foam, vilket ger filtret ett högeffektivt skydd. Genom en kombination av tid, tryck och värme kan vi ge filtermaterialet olika egenskaper, vilket möjliggör filtrering av de partiklar och gaser som du vill avlägsna från din arbetsmiljö.

Våra luftfilters unika egenskaper

Hög reningsgrad:

 • EN779 (Alltid minimum F9 i våra filter).
 • EN1822 (Hepa) med 95-99,5 % reningsgrad (andra kända filtertyper klarar normalt 70 %).

Gaskrav:

 • EN149 (P1-P3). Tar gas av sporämnen, organismer och bakterier.

Högt fuktighetsmotstånd:

 • Filtermaterialet stöter ifrån sig fukt.

Motståndskraftigt mot kyla:

 • Vårt filter är utvecklat för att möta NATOs krav på kyla ner till -50 grader.

Brandsäkert:

 • Söker du ett brandsäkert filter? Inga problem. Vi tillverkar filter som kan möta kravet ULH 94HF, FMV22302 eller Far Part 25 standard.

Vibrationssäkert:

 • Våra filter är designade att kunna motstå kraftiga vibrationer utan att ta skada (test FMV). Möter NATO:s krav på tryck- och explosionsgrad upp till 9G.

Du hittar våra luftfilter i en mängd olika maskiner och användningsområden. Bland annat:

 • Lastbilar
 • Minröjare
 • Skogsmaskiner
 • Skördare
 • Skotare
 • Ventilationsrum
 • Grävmaskiner ovan och under jord
 • Personbilar
 • Brandklassade rum
 • Skyddsrum

Crystal Cleantech är en filterteknik som vi på Racoon Miljöfilter AB tagit fram och använder oss av när vissa speciella partiklar, gaser, sporer och bakterier ska fångas upp. Det innebär att filterelementet har getts en specifik egenskap som vi applicerar under tillverkningsprocessen.

Rulla till toppen

Racoon Miljöfilter AB utvecklar ett hållbart miljöfilter!