Kamerabevakning

KAMERABEVAKNING AV FASTIGHETSOMRÅDET

Laglig grund

Bevakning av fastighetsområdet sker i syfte att förhindra och utreda brott samt skadegörelse på fastigheten och dess tillhörande område. 

Ändamål

Övervakningen är avgränsad och gäller bara fastigheten och dess område. Övervakningen är även tidsstyrd så ingen kameraövervakning sker under kontorstid. Kameran aktiveras dessutom endast i händelse att något rör sig i övervakat område när kamerorna är aktiva.

Det filmade materialet sparas under begränsat tid

Materialet som filmats sparas i tre dagar och raderas per automatik. Inspelat material tas bara del av ifall vi märker att brott eller skadegörelse förekommit i eller runt fastigheten och dess område. Filmat material som påvisar brott eller skadegörelse kan dock sparas under en längre tid till att Polisen fått tagit del av materialet. 

Allt filmat material är skyddat för obehörig åtkomst.

Den bevakades rättigheter

Som bevakad kan du utöva flera rättigheter, särskilt rätten att få tillgång eller radering av dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. I de fallen så kan du kontakta oss.

Som registrerad kan du också klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), https://www.imy.se/

Kontaktuppgifter
Racoon Miljöfilter AB
Idrottsvägen 7
915 31 Robertsfors

Tel: 0934 – 153 99

Mail: info@racoon.se

ventilation 700x394 1
Rulla till toppen

Racoon Miljöfilter AB utvecklar ett hållbart miljöfilter!