Frågor och svar

Vad skyddar era filter mot?

Allt som hittills vi fått förfrågan om har vi kunnat konstruera ett filter för. Här kommer en sammanställning av svar på de flesta frågor.

jamforelse

Frågor och svar på våra filter

Allt som hittills vi fått förfrågan om har vi kunnat konstruera ett filter för.
Bland annat dessa gaser:

 • Ammoniak
 • CO
 • NO
 • NOx
 • Kvicksilver
 • Aminogaser
 • Radon
 • miljöbränsle och mycket mer

Eller dessa partiklar:

 • Arsenik
 • Kvicksilver
 • Bly
 • Cyanid
 • Uran
 • Diesel
 • Asbest
 • Kvarts
 • bakterier
 • virus och mycket mer

Inga andra luftfilter klarar av att rena både partiklar och gaser. De klarar heller inte av kalla, varma, fuktiga eller skakiga miljöer, en miljö du med stor sannolikhet vistas i. Vi erbjuder dig inte bara det bästa skyddet mot partiklar och gaser i alla svåra miljöer du kan tänkas vistas i, våra filter passar dessutom redan din maskin, du byter ut det på samma sätt som tidigare. Se till att skydda dig på rätt sätt. Kontakta oss så berättar vi hur.

Det korta svaret är ja. Det längre svaret är att våra filter klarar användning i en verklig driftsmiljö, din arbetsmiljö, något andra luftfilter inte gör. Vårt kombinerade skydd mot partiklar, gaser, sporer och bakterier i ett och samma filter har ingen annan. Sen renar vi lika bra, om inte bättre än alla konkurrerande filter, så ja, vi är bäst. Det finns naturligtvis filter som tar upp ännu mindre partiklar, men ett sådant filter kan av storleksskäl aldrig monteras i en maskin då de blir alldeles för stora och kräver massvis av fläktkraft för att dra igenom luft, så det går inte jämföra med.

Filtret som levereras i din maskin klarar med stor sannolikhet inte av att ta bort de farliga ämnen du har i din arbetsmiljö. De klarar att hålla riktigt stora partiklar utanför hytten, som till exempel damm från grus, men oftast inte mer än det. Har du redan uppgraderat ditt filter så får du säkert ett bättre skydd, men allt för ofta långt ifrån tillräckligt, och skydd mot farliga gaser får du inte alls.

Är dessutom din omgivning ibland fuktig, kall eller varm, kanske är det skakigt när du kör. Då har originalfiltret eller ditt uppgraderade filter mycket små möjligheter att hjälpa dig. Våra filter klarar alla miljöer, renar bäst och skyddar dig i hytten, våra filter fungerar alltså i verklig driftsmiljö, vilket andra tillverkares filter har svårt att klara av då deras tester sker i labbmiljö, långt från verklig användning. Dessutom kan vi kombinera skydd mot både partiklar och gas i samma filterelement, vilket vi är tämligen ensamma om. Andra filtertillverkare kan inte stoltsera med det. Vi gör inte filter på ett traditionellt sätt. Vi har ett eget sätt att tillverka filter på som gjort att vi är ledande i branschen sedan 20 år. Det är inget vi hymlar om.

Har du beställt ett filter anpassat till din driftsmiljö, så är svaret ja. Du måste dock tänka på hur du hanterar din förarmiljö. Skulle du till exempel köra med fönstret öppet, dörren, eller dra in smuts i hytten, eller det visar sig finnas andra ämnen i din arbetsmiljö som vi inte pratat om tidigare. Ja, då hjälper inte ens våra filter.

Vi anpassar dina filter efter din arbetsmiljö, så att du kan vara så säker från farliga partiklar och gaser det bara går.

Ja, ibland kan det faktiskt vara onödigt med våra filter, det kanske räcker med det filter din maskin kommer utrustad med, eller med ett filter från någon annan filtertillverkare. I de allra flesta fall så är dock miljön inte så ren som du först tror. Ta bara dieselavgaser som ett exempel. Där räcker det inte med ett originalfilter. Du kan alltid prata med oss på Racoon Miljöfilter om din arbetsmiljö. Vi kommer inte sälja dig ett filter du inte får nytta av.

Vi önskar att det vore billigt att tillverka våra filter, så alla kan ha en säker arbetsmiljö och andas ren luft. Men när andra filtertillverkare använder sig av en simpel teknik och billigt material, ofta i papp, så är vår tillverkningsprocess mycket komplicerad där vi endast använder oss av det absolut bästa materialet för våra filter. Stor noggrannhet och mycket handpåläggning förekommer också innan varje filter har fått dess fina egenskaper.

Här spelar både din maskin och vilken arbetsmiljö du arbetar i roll. Våra filter har olika egenskaper beroende på vilka partiklar, bakterier, sporämnen och gaser som ska tas upp. I många fall kan vi fastställa vad du behöver utifrån ett samtal. I några fall kan en miljörapport behövas.

Dagligen andas vi in luft som innehåller en varierande föroreningsgrad av partiklar. Det kan till exempel vara sporer eller bakterier för att nämna två. När du drar in luft finns det en risk att även de minsta dammpartiklarna sätter sig i dina lungor och försvårar syreupptagningen för kroppen. Detta kan leda till infektioner och minskad lungkapacitet.

I en gruva är det till exempel vanligt med kvarts och ammoniak, vid skogsbruk pollen, eller vid sanering, där kvicksilver kan förekomma. Detta är bara några av alla de farliga ämnen som kan finnas runt om dig. Ett filter ska klara att skydda dig mot dessa, vilket våra filter gör.

Tänk dig ett vanligt kaffefilter, där vattnet är luften du andas och bryggkaffet är farliga partiklar och gaser. Vattnet rinner genom kaffet och ned i kannan, kvar i filtret stannar resterna av bryggkaffet, kaffesumpen. Du skyddar dig mot att få kaffesump i koppen med hjälp av filtret. På samma sätt fungerar ett luftfilter. Du håller ute farliga ämnen när du andas.

Ibland säger det bara klick. Olle Sydlén hade länge funderat hur luftfilter kunde förbättras, då dagens inte höll måttet. Helt plötsligt så vaknade han upp med en galen idé som involverade familjens mikrovågsugn. Dagen efter var branschen för luftfilter helt förändrar och Racoon Miljöfilter AB fick se dagens ljus.

Våra filter är uppbyggd av ett sorts skummaterial som läggs i flera lager. Alla lager är olika tjocka och även cellerna(hålen) på materialen har olika storlek. Kombinationen av flera lager material, som får en unik behandling av mikrovågor under tillverkningsprocessen, ger alla lager specifika och unika egenskaper. Till det adderas speciella varianter av aktivt kol, allt beroende på vilka egenskaper du behöver i ditt filter. I dag har vi hela sex stycken olika varianter, vilket är betydligt fler än konkurrenterna.

Aktivt kol används när ämnen ska separeras från vätskor eller gaser. Det används bland annat i gasmasker och något vi använder i våra filter.

Filtret är designat för att kunna motstå kraftiga vibrationer utan att ta skada (test FMV).
Våra filter klarar även en tryck- och explosionsgrad på hela 9G(test enligt NATOs krav)

Filtermaterialet stöter ifrån sig fukt.

Vårt filter är utvecklat för att möta NATOs krav på temperaturer ända ned till -50 grader Celsius.

Söker du ett brandsäkert filter? Inga problem. Vi tillverkar filter som kan möta kravet ULH 94HF, FMV22302 eller Far Part 25 standard. Bra att veta är att har du våra brandsäkra filter kan du använda hytten som en skyddszon när det brinner.

Som du kan läsa om ovan så klarar det både brand och temperaturer ned till minus 50 grader Celsius.

En klassificeringsstandard för hur effektivt filtret renar partiklar. Vi har alltid utgått från denna standard med ett minimum på det högsta skyddet F9. Men där systemet utgår från partikelstorlek 0,4 MY, så utgår vi från ännu mindre partiklar, 0,1 MY.

HEPA är precis som EN779 ett klassificeringssystem som visar hur effektivt ett filter är. Våra filter tar upp minst lika bra som HEPA 14, den högsta klassen i HEPA, men är inte uppbyggt på samma sätt som traditionella HEPA-filter som är veckade.

Storleken på partiklarna mäts i MY. MY är även detsamma som mikrometer. En mikrometer är en miljondels meter eller 0,000 001 meter.

Nej. Det finns alldeles för många nackdelar med HEPA-filter för att det ska kunna vara aktuellt för dig. För det första så tål det både fukt och värme mycket dåligt, vilket gör att det har svårt att hantera olika miljöer. Sedan så är uppbyggnaden, med veckade filterelement, direkt dåligt när partiklarna samlas i vecken och skär sönder materialet, vilket då inte ger dig något skydd. Det ger dessutom inget skydd mot gaser.

Allt du drar med dig in i hytten kommer att cirkulera runt dig när du startar upp din maskin. Att låta maskinens cirkulationsfilter rena luften i hytten tar dessutom långt tid. Därför är det viktigt att inte dra med sig farliga ämnen in i hytten. Öppna endast hytten i en riskfri zon och se till så att du är ren när du kliver in. Farliga ämnen du drar med dig in försvinner som sagt inte när du stänger dörren.

Här finns inga enkla svar. Miljön, antalet driftstimmar, nivån på partiklar, gaser, sporer och bakterier, allt påverkar hur länge ett filter kan användas innan det behöver bytas ut.  Ett hjälpmedel vi har är vår elektroniska indikator PI som hjälper dig visa när luftflödet försämras och ett filterbyte behöver göras.

Ett filter som går tätt ska anses som förbrukat. Ett förbrukat filter, vare sig det är våra eller någon annan tillverkares filter ska försiktigt omslutas för att skickas på återvinning eller deponi. Försök aldrig på något sätt att skaka ur, tvätta eller återanvända ett luftfilter. Förutom att filtrets egenskaper försämras drastiskt så frigör du de farliga ämnen du nyss försökt skydda dig mot.

Nej. Ett använt filter ska försiktigt bytas ut. Vid rengöring av filter försämrar du kraftigt filtrets egenskaper, vilket gör att du riskerar din egen hälsa om du återanvänder det.

Har din maskin till exempel ett för- och hyttfilter så utformar vi dessa för att komplettera varandra och jobba ihop. Vi rekommenderar alltid att använda dessa tillsammans, då vi inte kan garantera eller ta ansvar för din arbetsmiljö om du väljer att använda ett av dessa filter från ett annat märke.

Ja, vi har anpassat filter till ventilationssystem för både hus, byggnader och rum. Kontakta oss om ni vill veta mer om det.

Racoon betyder tvättbjörn på svenska. Våra filter som renar luften tyckte vi stämde bra med tvättbjörnens intresse för renlighet.

I de allra flesta fall ska du ta kontakt med din servicepartner/maskinleverantör som tillhandahåller våra filter. Har du inget serviceavtal, en äldre maskin eller frågor om filter som inte är till en maskin så kan du kontakta oss direkt för att få hjälp.

Rulla till toppen

Racoon Miljöfilter AB utvecklar ett hållbart miljöfilter!