Våra branscher

Alla branscher och miljöer

Våra filter och produkter kan anpassas och användas inom nästan vilka branscher och miljöer som helst, tack vare möjligheten att skräddarsy våra filter.

Filter med ram 700x394 1

Läs mer om våra branscher

Sedan starten 1998 har vi däremot i första hand koncentrerat oss på maskiner som befinner sig i farliga miljöer.

Bland annat inom följande branscher:

 • Gruvindustri
 • Skogsindustri
 • Försvarsindustri
 • Kemisk- och teknisk industri
 • Jordbruksindustri

Utöver det har vi även tillverkat filter för byggindustrin, där det ställts höga krav på en god och säker miljö.

Under 2017  började vi även att leverera aggregat utrustade med våra filter för användning inom skidsporten, till vallabodar, för att filtrera bort de livsfarliga fluorerande ämnen som frigörs vid vallning.

Några av våra kunder är:

 • Hitachi
 • Volvo
 • Komatsu
 • Sandvik mining
 • Pon Cat
 • LKAB
 • Boliden
 • Heidelberggruppen
Rulla till toppen

Racoon Miljöfilter AB utvecklar ett hållbart miljöfilter!