Aggregat

Utanpåliggande aggregat

Ibland krävs det att din maskin utrustas med ett utanpåliggande aggregat för att kunna rena luften ordentligt. Det kan också behövas för att uppnå ett övertryck om ditt ordinarie system är undermåligt. Vi har aggregat du behöver för alla sorters lösningar.

Våra luftfilter

BT Kemi i Teckomatorp är känt som Sveriges största miljöskandal. Nu slutsaneras det och för att skydda maskinoperatörerna så används våra luftfilter. Maskinkanalen, kända från Instagram och Youtube besökte området för att prata säkerhet.

Vårt aggregat är en smidig och enkel lösning för dig som behöver ha ett system på utsidan för rening av luft innan det går in i hytten. Våra aggregat kommer utrustade med en rejäl och väl fungerade fläkt, och de filter du behöver för att rena luften i din miljö. Som i alla våra filterprodukter anpassas aggregatens filter utifrån de ämnen du vill filtrera bort.

Aggregatet är litet och enkelt att montera på en maskin eller ställa i ett rum, för att inte nämna prisvärd om du jämför med konkurrerande lösningar. I dag används de nästan uteslutande på maskiner men används även i vallabodar för att ta bort de fluorerande ämnen som uppstår vid vallning med ett fantastiskt resultat.

Crystal Cleantech är en filterteknik som vi på Racoon Miljöfilter AB tagit fram och använder oss av när vissa speciella partiklar, gaser, sporer och bakterier ska fångas upp. Det innebär att filterelementet har getts en specifik egenskap som vi applicerar under tillverkningsprocessen.

Rulla till toppen