Frågor och svar

Hur ofta behöver jag byta filter?

Här finns inga enkla svar. Miljön, antalet driftstimmar, nivån på partiklar, gaser, sporer och bakterier, allt påverkar hur länge ett filter kan användas innan det behöver bytas ut.  Ett hjälpmedel vi har är vår elektroniska indikator PI som hjälper dig visa när luftflödet försämras.

Vilket filter ska jag använda i min maskin?

Här beror det också på vilken miljö du vistas i. Våra filter har olika egenskaper beroende på vilka partiklar, bakterier, sporämnen och gaser som ska tas upp. I många fall kan vi utifrån vad du berättar fastställa vilket filter du behöver. I några fall kan en miljörapport behövas.

Kan jag blåsa rent, tvätta eller dammsuga filtret?

Nej. Ett använt filter ska försiktigt bytas ut. Vid eventuell rengöring av ett filter skadar du filtrets egenskaper, vilket gör att du riskerar din egen hälsa om du återanvänder det.

Varför är era filter bättre än konkurrenternas?

Våra filter har många unika egenskaper. Men ett kort svar är att våra filter fungerar i verklig driftsmiljö, vilket andra tillverkares filter sällan klarar av utan baseras på tester i labbmiljö, långt från verklig användning. Dessutom kan vi kombinera skydd mot både partiklar och gas i samma filterelement, vilket vi är tämligen ensamma om.

Hur beställer jag?

I de allra flesta fall ska du ta kontakt med din servicepartner/maskinleverantör som tillhandahåller våra filter. Har du inget serviceavtal, en äldre maskin eller frågor om filter som inte är till en maskin så kan du kontakta oss direkt för att få hjälp.

Kontakta oss

Skicka in formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan

Söker du broshyrer, manualer och dokument? Visa material