Swedish English French German Spanish
Ring idag!

+46(0)934-15399

sandström

Racoon och Sandström har inlett ett samarbete inom området vattenrening.

Företagen har en relation sedan några år tillbaka som nu utvecklats och formaliserats till ett samarbete med fokus på att utveckla metoder och teknik för en hållbar vattenrening.

Sandström har en lång erfarenhet inom mark- och vattenmiljö och tillför kunskap, marknad och erfarenhet i projektet. Racoon är innovatör och expert inom Filtreringsteknik med ett eget patent inom området och står för hårdvaru-utvecklingen i projektet.

En prototyp på en anläggning kommer att tas fram under våren och tester kommer att utföras under våren/sommaren 2015.